Bedrijfsvoering

Personeel

Personeel

In 2017 is de beweging richting een flexibelere organisatie doorgezet. Medewerkers kunnen zich makkelijker en beter ontwikkelen en zo ontstaat een goede uitgangspositie richting de toekomst. Medewerkers krijgen ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid om hun capaciteiten in te zetten: ”In Rotterdam kan alles wat jij kunt”. Zo wordt er toegewerkt naar een organisatie die te boek staat als een eigentijdse en aantrekkelijke werkgever. Niet voor niets dat de Gemeente Rotterdam de snelste stijger is in de lijst van Favoriete werkgevers van 2017 (intermediair).
De paragraaf Personeel geeft informatie omtrent de algehele ontwikkelingen, arbeidskosten, de formatie en bezetting, de gesprekscyclus, het verzuim, opleidingen, integriteit en kengetallen (waaronder BBV). Voor het eerst is informatie omtrent het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) opgenomen.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden