Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Verplichte financiële kengetallen BBV

Verplichte financiële kengetallen BBV

Onderstaand worden uitsluitend de financiële kengetallen weergegeven die op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording moeten worden opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Het complete overzicht van alle door de gemeente Rotterdam gehanteerde financiële kengetallen, inclusief toelichting, is terug te vinden in het onderdeel Financiële kengetallen.

Verplichte financiële kengetallen o.g.v. BBV

Rekening 2015

Rekening 2016

Begroting 2017

Rekening 2017

Netto schuldquote

73,6%

71,5%

68,8%

56,3%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

44,4%

43,6%

55,6%

44,9%

Solvabiliteitsratio

28,4%

28,4%

25,7%

31,1%

Structurele exploitatieruimte

3,2%

5,5%

0,5%

3,6%

Grondexploitatie

-5,2%

-4,5%

-4,5%

-4,5%

Belastingcapaciteit

1,04

1,00

1,05

0,99

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden