Maatschappelijke Ondersteuning

Partners

Partners

Hieronder een opsomming van de belangrijkste partners waar binnen dit programma mee wordt samengewerkt.

Saldo programma

Begroot € -126.628
Rekening € -124.436
Afwijking € 2.192
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden