Economische Zaken

Partners

Partners

Hieronder een opsomming van de belangrijkste partners waar binnen het programma Economie mee wordt samengewerkt.

Saldo programma

Begroot € -22.865
Rekening € -24.585
Afwijking € -1.720
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden