Overhead

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

In onderstaand overzicht staan voor dit programma alle relevante beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving.

Titel

Beleidskader/beleidsmonitor of wet- en regelgeving

Rotterdam; moderne en eigentijdse werkgever

Beleidskader

Visie open data

Beleidskader

Visie dienstverlening

Beleidskader

Informatiebeleid 2014-2018

Beleidskader

Opdracht kwartiermaken CHV i.o

Beleidskader

Vensters voor bedrijfsvoering

Beleidsmonitor

Monitor ICT projecten

Beleidsmonitor

Monitor Grote Projecten (MGP) (Interieur Timmerhuis)

Beleidsmonitor

Gebruiksvergunning

Wet- en regelgeving

ARBO wet

Wet- en regelgeving

BHV

Wet- en regelgeving

Milieuvergunning

Wet- en regelgeving

Saldo programma

Begroot € -438.399
Rekening € -440.009
Afwijking € -1.611
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden