Economische Zaken

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- regelgeving

In onderstaand overzicht vind je voor dit programma alle relevante beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving.

Titel

Beleidskader, beleidsmonitor, wet- en regelgeving

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Wet- en regelgeving

Verordening ex. artikel 212 Gemeentewet

Wet- en regelgeving

Roadmap Next Economy

Beleidskader

Kader Stedelijke Ontwikkeling

Beleidskader

Meerjarenperspectief warenmarkten  

Beleidskader

Herziening Detailhandelsnota

Beleidskader

Economische Verkenningen Rotterdam (EVR)

Beleidsmonitor

Saldo programma

Begroot € -22.865
Rekening € -24.585
Afwijking € -1.720
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden