Maatschappelijke Ondersteuning

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

Nederland ratificeerde op 14 juli 2016 het VN-verdrag over de rechten van personen met een beperking. De doelgroep ‘Mensen met een beperking’ betreft mensen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen. Onder deze doelgroep vallen ook chronisch zieken en mensen met een psychische aandoening. Om dit verdrag in te voeren is in 2017 het project Rotterdam Onbeperkt opgezet. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om aan de slag te gaan met dit VN-Verdrag.

Saldo programma

Begroot € -126.628
Rekening € -124.436
Afwijking € 2.192
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden