Bestuurlijke hoofdlijnen

Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief


Beste Rotterdammer,

Welkom op de website met de jaarstukken van de gemeente Rotterdam. Ik nodig u graag uit om verder te lezen. Deze jaarrekening laat u zien waaraan de gemeente in 2017 geld heeft uitgegeven. Daarmee is de jaarrekening de verantwoording van keuzes die het college heeft gemaakt. Een belangrijke keuze die de afgelopen vier jaar is gemaakt, is om fors te investeren in de stad. Het resultaat ervan kunt u dagelijks ervaren. De stad is gezelliger, bruisender, groener en sterker geworden. De grote investeringen die hiervoor nodig waren, lagen vier jaar geleden niet voor de hand. De economische crisis was nog goed merkbaar en dan is het verleidelijk om de hand op de knip te houden. Als stadsbestuur hebben we in 2014 gezegd: ‘Juist nu is investeren hard nodig. Er komen betere tijden aan en als het zover is, hebben we van onze uitgaven maximaal profijt.’ Vervolgens is er, op alle terreinen, heel hard gewerkt. Leest u de eindverantwoording van het college er maar op na, waarin de resultaten van de afgelopen collegeperiode zijn beschreven.

De collegeperiode 2014-2018 loopt ten einde op het moment dat ik dit voorwoord schrijf. Op 21 maart hebt u met elkaar een nieuwe gemeenteraad gekozen. Dat maakt de jaarrekening 2017 voor mij extra bijzonder. Het is sinds de start van de vorige raadsperiode, in 2014, de vierde jaarrekening die ik mag presenteren. Ik hoop natuurlijk dat onze accountant deze jaarrekening zal goedkeuren. Dat zou dan de vierde keer op rij zijn. Daar is door de medewerkers van de gemeente keihard aan gewerkt en ik wil hen daarmee graag complimenteren.

De vraag is natuurlijk hoe ik, als wethouder van financiën, de stad voor mijn opvolger achterlaat. Laat ik beginnen te stellen dat het goed gaat met de stad. Kijk alleen maar naar enkele zeer recente cijfers: in 2017 kwam een recordaantal van 1,1 miljoen toeristen naar Rotterdam. De containeroverslag steeg met een indrukwekkende 13 procent. De financiële positie van de gemeente is goed. Per saldo valt de jaarrekening € 29,8 miljoen gunstiger uit dan was begroot. Daarnaast hebben we meer dan 160 miljoen euro achter de hand om eventuele onverwachte klappen op te vangen, en dat is wat we in 2014 aan de gemeenteraad hebben beloofd. Met dit alles is er een stevige basis voor het college dat er na de verkiezingen komt.

Dat college zal flink aan de slag moeten. Allerlei inkomsten vanuit het Rijk zijn de afgelopen jaren weggevallen, zoals het Investeringsfonds stedelijke vernieuwing. De gemeente krijgt wel meer geld uit het Gemeentefonds, maar doordat we er veel taken bij hebben gekregen, levert dat per saldo niet méér geld op. Het is dan ook onvermijdelijk dat het nieuwe college op zoek moet naar nieuwe inkomsten. In die zoektocht is samenwerking nodig met bedrijven en met beleggers. Dat geld is nodig, want Rotterdam moet blijven investeren in de stad. Er liggen echt heel grote opgaven voor ons, zoals de verduurzaming van de stad en de haven, en de bouw van grote aantallen woningen. We moeten wijken aantrekkelijk maken en houden en de bereikbaarheid vergroten. Op Zuid zijn nog forse investeringen nodig.

Ik wens het nieuwe college dan ook alvast veel succes toe en in het bijzonder degene die mij opvolgt als wethouder Financiën. Dat doe ik vanuit de zekerheid dat dit college de stad zo achterlaat dat Rotterdam klaar is voor de volgende noodzakelijke stappen. Op naar de toekomst! Ik wens u daarbij alle goeds.
Adriaan Visser
Wethouder Financiën, Organisatie, Haven, Sport, Mobiliteit en Duurzaamheid

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden