Rozenburg

Rozenburg

Het gebied telt circa 12.000 inwoners en heeft een oppervlakte is 4,5 km², waarvan 1,99 km² water.Rozenburg ligt op het gelijknamige eiland Rozenburg. In het noorden grenst Rozenburg aan het Scheur en de gemeente Maassluis. In 2010 werd Rozenburg als zelfstandige gemeente opgeheven en hoort nu bij de gemeente Rotterdam.


Wijkprofiel
Het Wijkprofiel laat zien hoe de wijk er voor staat op sociaal en fysiek gebied en qua veiligheid. De scores zijn gebaseerd op meetbare feiten en cijfers en de beleving van Rotterdammers.

Gebiedsverslag

In het gebiedsverslag rapporteert de gebiedscommissie over 2017 aan het college en de gemeenteraad.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden