Pernis

Pernis

Het gebied telt circa 5.000 inwoners. Het is rustig, gemoedelijk, groen en Pernis heeft een interessante waterkant. Het is letterlijk een dorp in de haven, omsloten door de Nieuwe Maas, de industrie en de rijkswegen A4 en A15. Pernis telt 4.790 inwoners en heeft een oppervlakte van 1,6 km². Pernis en ligt op het eiland IJsselmonde. Vanaf de jaren dertig van de 20e eeuw werden rond het dorp havens aangelegd, eerst de Eerste en Tweede Petroleumhavens aan de westkant, later de Eemhaven aan de oostkant.

Wijkprofiel

Het Wijkprofiel laat zien hoe de wijk er voor staat op sociaal en fysiek gebied en qua veiligheid. De scores zijn gebaseerd op meetbare feiten en cijfers en de beleving van Rotterdammers.

Gebiedsverslag

In het gebiedsverslag rapporteert de gebiedscommissie over 2017 aan het college en de gemeenteraad.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden