Overschie

Overschie

Het gebied telt circa 18.000 inwoners, verdeeld over vijf wijken: Kleinpolder, Landzicht, Noord Kethel, Overschie en Zestienhoven. Overschietelt 17.105 inwoners en heeft een oppervlakte van 15,1 km². Het gebied ligt ten noorden van de A20. De Delfshavense Schie en het spoor naar Delft vormen de westelijke grenst. Ten noorden van Overschie liggen Pijnacker en Lansingerland. Aan de westzijde ligt de G.K. Hogendorpweg.

Wijkprofiel

Het Wijkprofiel laat zien hoe de wijk er voor staat op sociaal en fysiek gebied en qua veiligheid. De scores zijn gebaseerd op meetbare feiten en cijfers en de beleving van Rotterdammers.

Gebiedsverslag

In het gebiedsverslag rapporteert de gebiedscommissie over 2017 aan het college en de gemeenteraad.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden