Noord

Noord

Het gebied telt circa 52.000 inwoners, verdeeld over zes wijken: Agniesebuurt, Bergpolder, Blijdorp, Het Oude Noorden, Liskwartier en Provenierswijk. Rotterdam-Noord heeft een oppervlakte van 5,2 km². Het gebied ligt ten zuiden van de A20 en wordt in het westen begrensd door de Delfshavense Schie, in het oosten door de Rotte en in het zuiden door de spoorrails en het centraal Station.

Wijkprofiel

Het Wijkprofiel laat zien hoe de wijk er voor staat op sociaal en fysiek gebied en qua veiligheid. De scores zijn gebaseerd op meetbare feiten en cijfers en de beleving van Rotterdammers.

Gebiedsverslag

In het gebiedsverslag rapporteert de gebiedscommissie over 2017 aan het college en de gemeenteraad.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden