Hoogvliet

Hoogvliet

Het gebied telt circa 34.000 inwoners verdeeld over acht buurten: Meeuwenplaat, Zalmplaat, Boomgaardshoek en het Centrum/Middengebied, Westpunt, Nieuw Engeland/Digna Johannapolder, Oudeland en Tussenwater. Hoogvliet heeft een oppervlakte van 9,8 km². Het gebied ligt ten zuiden van de A15 en ten westen van de Oude Maas. Aan de oostkant grenst Hoogvliet aan de gemeente Albrandswaard.

Wijkprofiel

Het Wijkprofiel laat zien hoe de wijk er voor staat op sociaal en fysiek gebied en qua veiligheid. De scores zijn gebaseerd op meetbare feiten en cijfers en de beleving van Rotterdammers.

Gebiedsverslag

In het gebiedsverslag rapporteert de gebiedscommissie over 2017 aan het college en de gemeenteraad.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden