Hoek van Holland

Hoek van Holland

Het gebied telt circa 10.000 inwoners, verspreid over het dorp, Rijnpoort en strand&duin. Hoek van Holland heeft een oppervlakte van 13,99 km². Het gebied grenst aan de noordoostelijke kant aan de gemeente Westland en aan de zuidoostelijke kant aan de gemeente Maassluis. Verder grenst Hoek van Holland aan de Noordzee en de Nieuwe Waterweg.
 

Wijkprofiel

Het Wijkprofiel laat zien hoe de wijk er voor staat op sociaal en fysiek gebied en qua veiligheid. De scores zijn gebaseerd op meetbare feiten en cijfers en de beleving van Rotterdammers.

Gebiedsverslag

In het gebiedsverslag rapporteert de gebiedscommissie over 2017 aan het college en de gemeenteraad.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden