Delfshaven

Delfshaven

Het gebied telt circa 76.000 inwoners, verdeeld over acht wijken: Bospolder, Delfshaven, Middelland, Nieuwe Westen, Oud Mathenesse, Schiemond, Spangen en Tussendijken. Delfshaven heeft een oppervlakte van 5,80 km². Het gebied wordt begrensd door het spoor in het Noorden, de Hogebanweg in het Westen, de Schiedamsedijk, Vierhavensstraat en Nieuwe Maas in het zuiden. In het oosten vormen de ’s-Gavendijkwal en Henegouwerlaan de grens met het Centrum.

Wijkprofiel

Het Wijkprofiel laat zien hoe de wijk er voor staat op sociaal en fysiek gebied en qua veiligheid. De scores zijn gebaseerd op meetbare feiten en cijfers en de beleving van Rotterdammers.

Gebiedsverslag

In het gebiedsverslag rapporteert de gebiedscommissie over 2017 aan het college en de gemeenteraad.
Relevante links
Raadsbrief 'Onderweg in Mooi, Mooier Middelland + bijlage

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden