Centrum

Centrum

Het gebied telt circa 34.000 inwoners verdeeld over drie wijken: Cool, Het Oude Westen en Stadsdriehoek. Rotterdam Centrum heeft een oppervlakte van 4,13 km². Het gebied wordt begrensd door het spoor van het Centraal Station en de Goudsesingel in het noorden, de Henegouwerlaan en 's-Gravendijkwal in het westen, de Nieuwe Maas in het zuiden en het Oostplein.

Wijkprofiel

Het Wijkprofiel laat zien hoe de wijk er voor staat op sociaal en fysiek gebied en qua veiligheid. De scores zijn gebaseerd op meetbare feiten en cijfers en de beleving van Rotterdammers.

Gebiedsverslag

In het gebiedsverslag rapporteert de gebiedscommissie over 2017 aan het college en de gemeenteraad.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden