Financiële hoofdlijnen

Financieel kader

Financieel kader

Het startpunt voor het boekjaar 2017 is de begroting 2017. De begroting 2017 is gedurende het jaar bijgesteld in de 4-maands (Voorjaarsnota 2017), de 8-maands (Begroting 2018) en de 10-maands. Hieronder staat een totaaloverzicht van de bijstellingen over het boekjaar 2017. In de paragraaf Bijstellingen staat een uitgebreid overzicht van alle ramingsbijstellingen en intensiveringen in 2017.  Onder de programma's wordt een toelichting gegeven op de bijstellingen. Per bijstelling wordt toegelicht of de bijstelling is gerealiseerd, op welke wijze dit is gebeurd en tot welke resultaten dit heeft geleid.

Overzicht bijstellingen

4-maands

8-maands

10-maands

Totaal

Intensiveringen

973

0

0

-973

Ramingsbijstellingen

3.521

6.195

701

10.416

Reserves

2.033

-6.740

-1.289

- 5.996

Taakmutaties

0

5

0

5

Technische wijzigingen

-6.526

545

588

- 5.393

 
In de tabel hierboven worden alle mutaties op kostenplaatsen getoond onder technische wijzigingen. Dit zorgt ervoor dat de technische wijzigingen en de reserves niet op nul sluiten.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden